Büyük „Uluslararası Veri Tabanı ve teslcilli Ticarı” *)

Sözleşmenin Münakit Olması

Enformasyon hizmetleri, sözleşmenin münakit olmasından sonra başlar. Sözleşme, siparış verilmesiyle münakit olur. Siparişin verilmesi, havale emrinde yazılı tutarın ödenmesiyle gerçekleşir.

Sözleşmemin Yerine Getirilmesinde Genel Kural

INDAB enformasyon hizmetini gerekli özen ile ifa eder. INDAB, kaydedilen bilgilerin doğruluğu veya eksikliğinden dolayı sorumluluk kabul etmez.

INDAB Bilgi-Veri Tabanı Hakkında Bilgiler

Marka ve işaretlere ilişkin INDAB Bilgi-Veri Tabanı, hangi marka ve ürün adının kime ait olduğu hakkında internette bilgi verir ve sadece resmi kayıt numarası ile koruma sınıfı olan ödenmiş ve kazıtlı Kelime ile İşaret Markalarını içerir. INDAB Bilgi-Veri Tabanı na kayıt, dünya çapında bir yayın mümkün kılar ve ücrete tabidir.

Önemli enformasyon

Bu yayın, markanın ulusal ve uluslararası alanda resmi olarak korunması ya da bu korumanın uzatılması anlamına gelmez.

Yayın Şekli ve Dağıtım

INDAB Bilgi-Veri Tabanı, herkesin ulaşabileceği bir bilgi bankası olarak internette yayınlanır.

Kayıt

Ödemenin hesaplara geçmesiyle birlikte veriler yayınlanır. Yayınlanma süresi 2 yıldır. Gelecek yayınlanma dönemleri için zamanında haberdar edileceksiniz. Zamanından önce kaydın silinmesi yazılı bir başvuru gerektirmektedir.

Ek Hizmet

Kaydınıza ek bir masraf olmadan web sayfası ve e-mail adresiniz ile faks ve telefon numaralarınızı ekleyebilirsiniz. İlgileniyorsanız yazılı bir başvuruda bulunmanızı rica ederiz.