Den största ”Internationella databasen för registrerade varumärken” *)

Allmänna villkor > INDAB:s varumärkesregister Information om tjänsten och anslutningen till INDAB-varumärkesregistret INDAB publicerar ert varumärke i INDAB-varumärkesregistret i två ( 2 ) års tid efter att ha mottagit er betalning. Genom att betala den angivna summan i giroblanketten tillåter ni att ert varumärke publiceras i INDAB-varumärkesregistret och bekräftar att ni har läst och godkänt våra allmänna villkor. Uppgifter som registrerats i INDAB-varumärkesregistret är tillgängliga för alla utan avgift. Genom att publicera ert varumärke på den internationella webbplatsen www.indab.org gör ni ert varumärke mer känt bland olika ekonomiska aktörer. Ert varumärke går inte enbart att hitta på global nivå, utan publiceringen i INDABvarumärkesregistret kan vara till nytta i eventuella tvister om ert varumärkes sekundära kännetecken och dess etablering. INDAB-varumärkesregistrets ställning som en av de ledande privata varumärkesdatabaserna garanterar användarnas regelbundna besök på webbplatsen. Publiceringen av varumärket i INDABvarumärkesregistret ersätter inte registreringen av varumärket hos Patent- och registerstyrelsen ( PRH ) och förlänger inte heller dess giltighet. Betalningssätt Vänligen använd den bifogade giroblanketten. Om ni använder ett annat betalningssätt försäkra er om att ni anger ert momsnummer och ärendenumret i offertblanketten. Uppgifternas riktighet INDAB hanterar uppgifter om ert varumärke med omsorg och publicerar dem på internet. INDAB ansvarar dock inte för fel eller brister i de uppgifter som ni har angett. Rättelse och ändring av uppgifterna Om ni upptäcker felaktiga uppgifter på vår webbplats, vänligen skicka en skriftlig rättelsebegäran försedd med ert kundnummer till INDAB. De nödvändiga rättelserna görs gratis. Kontakta INDAB skriftligen också om ert varumärke byter ägare. På så sätt kan vi registrera ändringarna i INDAB-varumärkesregistret utan avgift. Telefonförfrågningar Om ni har frågor om denna offert, får ni ytterligare information på numret 00800 72348899 Andra kontaktsätt Vänligen skicka varje särskild begäran och tilläggsfrågor om villkoren till INDAB skriftligen.