Den största ”Internationella databasen för registrerade varumärken” *)

INDAB GMBH
Döblinger Hauptstraße 7/33 PF 73
A-1190 Wien
Handelsregister-nr FN 218438 h