Den största ”Internationella databasen för registrerade varumärken” *)

Välkommen till INDAB

Se till att ditt varumärke blir känt!
Ett varumärke utgör identiteten för en viss produkt, en viss tjänst eller ett visst företag.

INDAB Informationsdatabas innehåller uteslutande registrerade ord- och bildvarumärken och lämnar information om varumärken, varumärkesinnehavare, officiella registreringsnummer och skyddsklasser.
Registreringen i INDAB Informationsdatabas är kostnadspliktig.

INDAB Informationsdatabas ger enkel tillgång till information om skyddade varumärken.

Den världsomfattande publiceringen i INDAB Informationsdatabas gör att varumärkesinnehavaren kan sprida information om sitt varumärke/sina varumärken, enligt principen ”Hitta och hittas”.

INDAB Informationsdatabas tillåter en internationell sökning efter:
  • Varumärkesinnehavare
  • Varumärkesnamn
  • Text i logotyp
  • Klass(er)
  • Registreringsnummer

Om du vill publicera ditt varumärke hos INDAB eller uppdatera dina uppgifter, var vänlig använd registrerings sidan.*) ca 5 500 000 varumärken kan hämtas.