Najväčšia "medzinárodná databáza registrovaných značiek" *)

Ak nie je vaša organizácia a vaša ochranná značka (známka) oproti súčastnosti, potom vyplňte dole uvedené kolónky.

S * označené kolónky musí byt’vyplneny!


Vyberte súbor... Vyberte súbor...
Na nahratie vašej obrazovej značky vyberte prosím súbor.
(Max: , Filetype: Image Files)
Captcha

*) ca 5.500.000 značiek k nahliadnutiu