Najväčšia "medzinárodná databáza registrovaných značiek" *)

Vitajte u INDAB

Zviditeľnite svoju značku!
Značka je identita konkrétneho produktu, služby alebo spoločnosti.

Informačná databáza INDAB obsahuje výlučne slovné a obrazové známky a informuje o známkach, majiteľoch známok, oficiálnych registračných číslach a triedach ochrany.

Za zápis do Informačnej databázy INDAB sa platí.

Informačná databáza INDAB umožňuje ľahko prístupné získanie informácií o ochranných známkach.

Celosvetová publikácia v Informačnej databáze INDAB umožňuje majiteľovi známky oznamovať svoju(je) známku(y), podľa zásady „Nájsť a byť nájdený“.

Informačná databáza INDAB dovoľuje medzinárodné vyhľadávanie podľa:

  • Držiteľa ochrannej značky
  • Názvu značky
  • Obrazového textu
  • Triedy
  • Čísla zápisu

Ak by ste chceli publikovať alebo aktualizovať svoj zápis u INDAB, použite prosím Registračnú stránku.*) ca 5.500.000 značiek k nahliadnutiu