Największy «międzynarodowy bank danych z zarejestrowanymi znakami towarowymi» *)

INDAB GMBH
Döblinger Hauptstraße 7/33 PF 73
A-1190 Wien
Numer Rejestracja firmy: FN 218438 h