Największy «międzynarodowy bank danych z zarejestrowanymi znakami towarowymi» *)

Witamy w INDAB

Zrób reklamę swojego logo!
Logo jest tożsamośćią konkretnego produktu,
usługi lub firmy.

Informacyjna baza danych INDAB zawiera wyłącznie zarejestrowane znaki tekstowe i graficzne oraz stanowi informację o znakach, ich właścicielach, oficjalnych numerach rejestracyjnych i klasach ochrony.

Wpis do informacyjnej bazy INDAB jest odpłatny.

Informacyjna baza INDAB umożliwia łatwy dostęp do informacji dot. znaków chronionych.

Międzynarodowa publikacja w informacyjnej bazie INDAB daje właścicielowi znaku możliwość ogłoszenia swojego znaku/znaków zgodnie z zasadą „Szukać i zostać znalezionym”.

Informacyjna baza danych INDAB pozwala na wyszukiwanie na płaszczyźnie międzynarodowej:

  • Właściciel firmy
  • Nazwa marki
  • Znak Słowno-graficzny
  • Klasy
  • Numer rejestracji

Jeżeli chcą Państwo opublikować swój znak w INDAB lub zaktualizować swój wpis, prosimy o przejście do Strony rejestracji.*) w której dostępnych jest około 5.500.000 znaków towarowych.