Suuri "Kansainvälinen rekisteröityjen tavaramerkkien tietokanta" *)

Sopimuksen tekeminen

Tietokantapalvelu toimii sopimuksen astuttua voimaan. Sopimus astuuvoimaan toimeksiannon tapahduttua. Toimeksianto tapahtuu maksamallamaksukuitissa oleva summa palveluntarjoajan tilille.

Sopimusehtojen täyttö, vastuu tietokannan sisällöstä

INDAB suorittaa tietokantapalvelut asiaankuuluvalla huolellisuudella. INDAB ei takaa rekisteröityjen tietojen paikkaansapitävyyttä eikä niiden täydellisyyttä.

Tietoa tavaramerkkirekisteristä

Suojattujen tavaramerkkien tietokantarekisteri tiedottaa internetissä siitä,mitkä tavara- ja tuotemerkit kuuluvat millekin yritykselle. Tietokantaan otetaanainoastaan viranomaisen ylläpitämään tavararekisteriin asianmukaisestimerkityt sana- ja kuvamerkit, joiden haltija on suorittanut palveluntarjoajantietokantapalvelusta perimän maksun. Tietokantapalvelu on maksullinen jamahdollistaa tavaramerkkien ja niiden omistussuhteiden maailmanlaajuisenjulkaisemisen.

Muutoksia rekisteröityihin tietoihin, tavaramerkkioikeuden siirto

Muutokset tietokantaan merkittyihin tietoihin tehdään maksutta asiakkaankirjallisen ilmoituksen perusteella. Jos tavaramerkki siirretään kokonaan taiosittain kolmannelle, on siirrosta ilmoitettava kirjallisesti palveluntarjoajalle, muutoksen merkitsemiseksi tietokantaan.

Tiedotteiden toteuttamistapa

Tietokantaa viedyt tavaramerkit julkaistaan internetissä vapaasti käyttettävänä tietopankkina.

Rekisteröinti

Tavaramerkkinne tiedot ilmestyvät tietokantaan maksettuanne sopimusmaksun.Tietokantapalvelusopimus kestää tarjouksessa ilmoitetun kauden ajan.Seuraavasta tilausjaksosta INDAB ilmoittaa ennensopimuskauden päättymistä.Sopimuksen ennenaikainen irtisanominentapahtuu kirjallisella ilmoituksella. Tämä tiedotepalvelu ei korvaa virallistarekisteröintiä kansallisessa tai kansainvälisessä tavaramerkkirekisterissä.

Maksutavat

Käyttäkää mukana olevaa maksuosoitusta. Muuta maksutapaakäyttäessänne, ilmoittakaa ehdottomasti asianumeronne.