Největší "mezinárodní databáze registrovaných značek" *)

Uzavření smlouvy

Informační služby budou poskytovány po uzavření smlouvy. Smlouvavzniká udělením zakázky. K udělení zakázky dochází zaplacením částky.

Splnění smlouvy – všeobecně

INDAB bude poskytovat informační služby s potřebnou péčí. INDAB nepřebírá záruku ani za správnost ani za úplnostregistrovaných informací.

Informace prostřednictvím informační databáze INDAB

Informační databáze INDABznaček a ochranných známek poskytuje prostřednictvím internetu inforamce o tom, kdo je majitelem ochranných známek a označení výrobků a obsahuje výlučně zaplacené registrované slovní a obrazové známky s úředním registračním číslem a údajem, prokterou třídu je poskytována ochrana. Registrace v informační databázi INDAB umožňujecelosvětové zveřejnění a je zpoplatněna. Tato publikace nenahrazuje úřední registraciza účelem národní nebo mezinárodní ochrany známek ani prodloužení této ochrany.

Způsob zpřístupnění

Databáze INDAB je k dispozici na internetu jako volně přístupnádatabáze.

Zápis

Data budou zveřejněna po dojití platby. Zápis se provádí na dva roky. Ohlednědalšího registračního období budete včas informováni. Výmaz před uplynutím uvedenédoby vyžaduje písemnou formu.

Dodatečné služby

Váš zápis můžete – bez dalších nákladů – doplnit o Vaši webovou adresu, e- mail, telefaxové a telefonní číslo.