Největší "mezinárodní databáze registrovaných značek" *)

Vítejte u INDAB

Zviditelnite svoji značku!
Značka je identita konkrétního výrobku,
služby nebo společnosti.

Informační databáze INDAB obsahuje výhradně registrované slovní a obrazové ochranné známky a informuje o ochranných známkách, jejich držitelích, úředních registračních číslech a třídách ochrany.

Zápis do informační databáze INDAB je za úhradu.

Informační databáze INDAB umožňuje snadný přístup k získání informací o ochranných známkách.

Celosvětová publikace v informační databázi INDAB umožní držiteli ochranné známky zveřejnění jeho ochranné známky/známek a to podle principu „najít a být nalezen“.

Informační databáze INDAB umožňuje mezinárodní Hledání podle následujících kritérií:

  • Držitel ochranné známky
  • Jméno značky
  • Obrazový text
  • Třída
  • Číslo zápisu / přihlášky

Chcete-li u INDAB zveřejnit vaši značku nebo aktualizovat váš zápis, použijte k tomu prosím registrační stránku.*) ca 5.500.000 značek k nahlédnutí